39 verlichte geesten, 0 doorgeslagen complotters en 7 trollen aanwezig, 18203 leden

RSS-feed van artikelen Twitter-feed van artikelen Zapruder Inc.

De beperkingen van biobrandstof en biomassa / reageer

Door Hans, gepubliceerd op 10-12-2011 21:54, 6 reacties, rubrieken: Corporatisme, Big Oil, Geopolitiek, Peakoil, Politiek, Cover-ups

De Amerikaanse marine heeft een contract afgesloten om 450.000 gallons (bijna 2 miljoen liter) biobrandstof, gemaakt van vet en plantaardige olie, in te kopen. De biobrandstof kost ongeveer vier keer zoveel als de normale (fossiele) brandstof. In de komende zomer zal al die biobrandstof worden verbruikt door schepen en vliegtuigen in de buurt van Hawai. De Amerikaanse marine wil in 2020 de helft van alle benodigde brandstoffen uit duurzame alternatieven halen, niet omdat biobrandstof zorgt voor een afname van de CO2-uitstoot. Want zelfs op de klimaatconferentie in Durban ziet men in dat biobrandstof niet de oplossing is, die men gehoopt had.

In Nederland wil het kabinet dat kolencentrales biomassa gaan bijstoken. Beetje vreemd, want de subsidieregeling, die bijstoken van dure biomassa voor elektriciteitsproducenten aantrekkelijk maakt, stopt in 2012.

Het bijstoken van biomassa wordt net als het gebruik van biobrandstof voorgesteld als een manier om de CO2-uitstoot te verlagen. De biomassa kan bestaan uit
- snoeiafval
- groente en fruitafval
- stro en mest
- speciaal gekweekte gewassen (populieren, wilgen)
- houtpellets (uit Canada, Rusland of Scandinavië)
De binnenlandse bronnen voor biomassa zijn beperkt. En biomassa (houtpellets) importeren uit Canada, Rusland en Scanidinavië lijkt me niet echt duurzaam. De houtpellets worden nl. gemaakt van bomen.

Zoals voor de produktie van vloeibare biobrandstoffen tropisch regenwoud in Brazilië en Indonesië werd gekapt. Grote bedrijven pachten voor een appel en een ei landbouwgrond voor de produktie in Afrika en Zuid-Amerika. En nu willen diezelfde grote bedrijven biomassa gaan halen uit de onontgonnen gebieden (oerwouden) in Afrika en Zuid-Amerika. De zonne-energie, die opgeslagen zit in tropische bomen, moet onze Westerse energiehonger stillen nu aardolie en aardgas beginnen op te raken.

Gelukkig laten milieu-activisten zich niet langer om de tuin leiden door de mooie praatjes van politici en bedrijven. Biobrandstof en biomassa bieden geen duurzame oplossing voor onze energievoorziening. We moeten gewoon veel minder energie verbruiken.

eKudos NUjij MSN Reporter Facebook Tell-a-friend
AE911TRUTH | 12-12-2011 17:41
67852 Minder energie, maar minder mensen die minder energie verbruiken is nog beter. Niets wordt duurzaam ontwikkelt juist het omgekeerde, de auto's zijn over de afgelopen vijftien jaar groter en zwaarder geworden, de gasfornuizen hebben grotere pitten gekregen, en er zijn nog nooit zoveel bomen en groen verdwenen. Over geothermische en getijden-energie hoor je niemand, die twee grote energiebronnen laat men bewust links liggen, want de olie en Russische gas moet rijkelijk blijven vloeien, want er zal en moet een wereld imperium tot stand komen. Om dit imperium te bereiken wordt alles uit de kast getrokken, dus tot doelbewuste energieverspilling en opwarming atmosfeer en verwoesting tropische regenwouden aan toe. Alles is tegenstrijdig.
TDE9 | 13-12-2011 10:50
67853 Ah, nu snap ik ook waarom staatsbosbeheer opeens de bossen weer gaat kappen.

http://utrecht.nieuws.nl/nieuws/49212
MeMeBot | 13-12-2011 11:56
67854 Redelijk off topic..
maar er zijn de laatste tijd een heleboel onwaarheden en zaken die verdraait zijn door de media naar buiten gebracht over Staatsbosbeheer.
Wat je vergeet te vermelden is dat er duurzaam gekapt wordt, met andere woorden, voor iedere boom die gekapt worden, worden 2 nieuwe geplant.
Dit zijn dan ook bepaalde gebieden die hiervoor aangewezen zijn die gekapt worden.
Dat er "hele bossen gekapt gaan worden" klopt dus pertinent niet.
Ook zijn er de laatste tijd onwaarheden op Wikipedia terrecht gekomen over staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer wordt namelijk ook enorm tegengewerkt door de staat terwijl dit eigenlijk een van de weinige organisaties is die zich full time voor de natuur inzet.
Zo moet er enorm bezuinigd worden, en wordt zelfs staatsbosbeheer zo ongeveer geprivatiseerd, zodat Staatsbosbeheer een niet op zichzelf opererende organisatie is, maar min of meer ingehuurd kan worden om in de toekomst bepaalde (natuur) gebieden te beheren.
Dit betekent dus dat Staatsbosbeheer straks misschien geen, of in ieder geval een stuk minder natuurgebieden in eigen beheer heeft, waardoor het waarborgen hiervan in gevaar komt.
Een zeer kwalijke zaak waarvan ik het nodig vond om even te reageren.
TDE9 | 13-12-2011 12:23
67855 ik zeg ook niet 'Dat er "hele bossen gekapt gaan worden"'.
In het gelinkte artikel (en andere) wordt wel melding gemaakt dat ze geld nodig hebben. Dat is duidelijk wel een motivatie. Wanneer biomassa hoog op de SDE subsidie agenda komt (en door de subsidies dus meer betaald gaat worden voor hout omdat dat opeens groen zou zijn) dan is het een aantrekkelijk moment om hout ten gelde te maken. Ik neem het staatsbosbeheer ook niet kwalijk. Het zijn vooral de internationale grote spelers die zo'n subsidie constructie uitgedacht hebben en die subsidies hun richting op willen hebben. Een ander voorbeeld hiervan is REDD, een behoud het regenwoud programma, waar je geld krijgt om bomen niet te kappen. Als dan blijkt dat een aantal internationale banken hiermee over een 5 a 10 jaar 60 miljard mee hoopt te verdienen, dan weet je dat er stront aan de knikker is.

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7488629/WWF-hopes-to-find-60-billion-growing-on-trees.html
MJPA | 14-12-2011 03:22
67861 Biobrandstof wordt negatief geportretteerd, maar het is maar hoe je het aanpakt.
Kan nameluk heel goed van hennep, het zwaar onderschatte wondergewas:
http://www.argusoog.org/2010/08/waarom-hennep-de-wereld-zou-kunnen-redden/
Dit kan in vele streken groeien, is zeer milieuvriendeluk (geen bestrijdingsmiddelen nodig), heeft een grote opbrengst.

"Het bijstoken van biomassa wordt net als het gebruik van biobrandstof voorgesteld als een manier om de CO2-uitstoot te verlagen. "
???
MeMeBot | 14-12-2011 18:21
67862 Er zijn zat duurzame alternatieven voor de fossiele brandstoffen die we nu gebruiken.. Maar daar wordt dan weer te weinig geld mee verdient...
Als verbrandingsmotoren met slaolie gesmeerd kunnen worden (wat letterlijk kan in bepaalde gevallen) kan je mij niet wijsmaken dat we daar "gewone" olie voor nodig hebben.
Hennep zou zeker een goed alternatief zijn, de opbrengst schijnt erg hoog te zijn bij die plant.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de beste resultaten met de meeste biomassa worden verkregen wanneer er zo'n 20 kg zaad per hectare wordt gezaaid. De opbrengst ligt gemiddeld gezien tussen de 10 en 11 ton droge stof per hectare.

De opbrengsten liggen op 50 euro per ton droge stof. De kosten van de teelt, de oogst, de bewaring en het transport liggen echter rond de 110 euro per ton droge stof, waarmee het gewas voor gebruik in bio-energie niet rendabel is. Een combinatie van het gebruik van de plant ligt misschien nog wel in de mogelijkheden.

http://www.agriholland.nl/dossiers/biobrandstoffen/agrarischesector.html#hennep
Jouw reactie

*naam:

Email:

Onthoud mijn inloggegevens in een cookie

Email mij bij opvolgend commentaar

*Laat zien dat je geen spambot bent door het onderstaande woord te typen:


opmaken van je reactietekst
lees hier de huisregels
xhtml 1.1 · css/2 · rss 2.0 · WAI · site by Patrick Savalle · hosted by Digitux