Maandagmorgen briefing (Week 44, 2011)

Vergeet de donkerste dagen van het George W. Bush-regime, de tijd waarin een aanval op Iran bijna een vanzelfsprekendheid werd. Na het bijzonder geloofwaardige “Iraanse” terreur-plot op Amerikaanse boden, volgt nu de Israëlische hysterie over een “alleengang” richting Iraanse nucleaire installaties. Anonieme bron op anonieme bron beweert dat een Israëlische aanval aanstaande is, dit alles onderbouwd door Israëlische rakettentests, militaire oefeningen met verschillende NATO-partners en rampenoefeningen in het beloofde land zelf. Volgens de Britse krant The Guardian, op basis van anonieme bronnen, maken de Amerikanen zich zelfs op voor een aanval en bereidt het Britse leger zich voor op een Iran-oorlog. Echt veel internationale verontwaardiging maakt de Israëlische agressie (tot nu toe) niet los, waarbij Israël vooral blufpoker lijkt te spelen. Een “aanval” wordt niet eerst breed aangekondigd of in de media besproken. Puur psy-op dus; het publiek warm laten lopen voor een toekomstige oorlog aan de zijde van de Verenigde Staten. De volgende etappe richting Teheran wordt publicatie van het zoveeste “bewijs” voor een Iraans atoombommenprogramma door VN-atoomwaakhond IAEA. Hoe toevallig zijn nu al delen uit het IAEA-rapport over Iran “gelekt”, en inderdaad Iran bouwt (hoe verrassend) de bom. Dat de regering Obama na het “Iraanse terreurplot” aankondigde de organisatie onder druk te zetten om “dodgy” inlichtingen te accepteren, en het IAEA in het verleden telkens “foutieve” informatie over Iran vanuit inlichtingendiensten toegespeeld kreeg, mag de pret niet drukken.

Het doel van alle Israëlische bluf en geschreeuw is een duidelijke: uiteindelijk nog hardere sancties door de VN loodsen. Hiertoe wordt nu de publieke opinie flink aangewarmd met de Israëlische oorlogs-propaganda en uiteindelijk midden november met het IAEA-rapport met de (tot waarschijnlijk in de MSM vervelens toe) opgeblazen beweringen dat Iran aan een bom werkt. Sarkozy en Obama geven het doel tijdens hun treffen voor de G20 domweg toe. “De ongekende internationale druk op Iran moet worden verstrekt”. “Een diplomatische strategie”, noteert Obama’s nationale veiligheidsadviseur Ben Rhodes. “De druk op Iran moet worden verhoogd, door financiële maatregelen, door economische sancties en door diplomatische isolering”.

Die diplomatische isolering neemt het Amerikaanse congres wel erg letterlijk. In nieuwe wetgeving, gericht tegen Iran, wordt het Amerikaanse diplomaten, of wie dan ook die voor de Amerikaanse regering werkt, contact te hebben met Iran, Iraanse diplomaten of vertegenwoordigers van het Iraanse regime. Met dit door de joodse lobby-organisatie AIPAC opgestelde document is een diplomatieke oplossing voor het conflict rond de Iraanse kerncentrale wel erg moeilijk.

Dat de Amerikanen en Israëlies binnenkort hun grootste gezamelijke militaire oefening gaan houden, zal daarom meer dan een paar wenkbrauwen doen fronsen.

Stuxnet 2.0

Weer die anonieme bronnen…..dit keer beweren zij dat drie Amerikaanse software-reuzen samen met Israël werkt aan een verbeterde versie van het compleet uit de klauwen gelopen stuxnet-virus. Doel: wederom het lamleggen van Iraanse nucleaire activiteiten (en meer).

Libië

Terwijl de Nationale overgangsraad toegeeft dat zij nog niet geheel Libië onder controle heeft, en meer en meer splintergroeperingen elkaar naar het leven beginnen te staan (de NOR weigert rebellengroeperingen te ontwapenen en wil “alternatieven” aanbieden zoals opleidingen en banen voordat de wapens worden neergelegd), stroomt Libië in rap tempo vol met huurlingen die het pad moeten ruimen voor de corporations die in het land willen toeslaan. Geen wonder dat de eerste aan Big Oil gelieerde ex-pats baantjes in de overgangsregering krijgen.

NATO

Hier komt de “white wash”. Het Internationale Gerechtshof gaat onderzoeken of de NATO zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens de Libië-oorlog. Schijnbaar op aandringen van de Russen die uiteindelijk het kapot bombarderen van civiele infrastructuur en een paar duizend burgerdoden niet echt onder de definitie van “het beschermen van burgers” vonden vallen. Ook zal de dood van Ghadaffi onderzocht worden door het Hof, al kan iedere wijsneus ondertussen bekijken en lezen hoe het Libische opperhoofd werd gemarteld en verkracht voordat hij een genadeschot kreeg.

Syrië

“Assad moet weg”. Het Amerikaanse antwoord op het vredesplan van de Arabische Liga en Syrië. Tot zover de kansen van voor “nationale dialoog”, het westen wil “regime change” en roept tussen neus en lippen gewapende groepen op de strijd niet op te geven.

Dus knallen na het vrijdagsgebed weer de wakkelige youtube-fimpjes van Syrisch militair geweld over de beeldbuizen van Al Jazeera of al Arabia en uiteindelijk in de huiskamers in het westen. Het Syrische regime houdt zich niet aan de eigen beloftes, het leger gaat niet terug in de kazernes en nog altijd wordt protest neergeslagen. De in het buitenland gevormde “overgangsraad” roept ondertussen nog harder om buitenlands ingrijpen in Syrië.

Ondertussen worden de binnenlandse volkscommitees, of “Volksfronten voor verandering en bevrijding” volledig door de media genegeerd. Deze eerste binnenlandse georganiseerde oppositie, en in een positie om een belangrijke onderhandelingspartner van de regering te worden, is namelijk tegen buitenlandse inmenging in het conflict. In de weinige westerse artikelen waarin wordt gesproken over deze oppositiegroepen zijn de communisten, religieuzen en seculair democraten plotseling met wat kunst en vliegwerk een “gecontroleerde oppositie” van het regime, en worden de “bronnen” van de oppositie in het buitenland weer aangehaald alsof alleen zij over geloofwaardige informatie beschikken. Het verzet tegen Assad dat uiteindelijk werkelijk de nek uitsteekt, maar niet naar bepaalde agenda’s danst, wordt zo gebaggeteliseerd in plaats van ondersteund.

Tussen alle regels door is duidelijk dat er dus wel degelijk gewapende groeperingen, naast het deserteuren-leger, actief zijn in Syrië.

Egypte

Met een voorstel om een politieke “uitzonderingspositie” voor het Egyptische leger te creëeren, en zo de militair/corporatistische vervlechting uit het Mubarak tijdperk in stand te houden, heeft de Egyptische militaire raad wederom de woede van de Egyptische bevolking op de hals gehaald. Het leger zal in de grondwet worden gezien als “hoeder van de grondwet” (ala Turkije) waarmee de militaire macht in alle belangrijke politieke vragen het uiteindelijke machtwoord heeft. Bovendien zal er geen parlementarisch toezicht op het leger zijn.

Solyndra

De strijd rond het Solyndra schandaal (hooggeplaatsten binnen de regering Obama gaven persoonlijk hun “oke” voor een lening van een half miljard aan de zonnenpanelenbouwer Solyndra ondanks dat meer dan duidelijk was dat het bedrijf niet financieel solide was) begint warm te lopen. Het Witte Huis legt een dagvaarding voor het overdragen van documenten over Solyndra naast zich neer en beroept zich op “de partij-politieke motieven” die het schandaal aanvuren.

Move your money day

Move your money day, nooit van gehoord. Was op 5 november, en ondanks de weinige media-aandacht klaarblijkelijk (in de VS) een behoorlijk succes. Duizenden Amerikanen hebben hun geld van grote banken naar kleinere, cooperatieve overgepompt, met soms erg grappige resultaten.

Mumia Abu-Jamal week 44

Plus: meestersmeerder Jack Abramoff, hoe koop ik een politicus.

Burgeroorlog in Oakland:

This entry was posted in Geen categorie and tagged .

2 thoughts on “Maandagmorgen briefing (Week 44, 2011)

Geef een reactie