Het fenomeen Noam Chomsky – Deel 1

imageNoam Chomsky is een omstreden figuur, zeker binnen de waarheidsbeweging. Hier op Zapruder is hij ook al een paar maal besproken en wordt hij voornamelijk verguisd vanwege zijn opmerkingen over 9/11. Ook bijvoorbeeld zijn houding in het verhaal van de moord op J.F. Kennedy wordt door waarheidsvinders gehekeld, omdat hij Lee Harvey Oswald als de ‘lone gunman’ ziet en derhalve achter de gemankeerde uitleg van de Warner Commission staat. Liberaal/rechts Amerika ziet hem als een dissidente socialist/communist/anarchist en de academische gemeenschap draagt hem op handen vanwege zijn grote oeuvre en actionele standpunten. Voor waarheidsvinders is hij kennelijk wat minder goed te duiden omdat zijn standpunten soms tegenstrijdig lijken. Desondanks is bijna iedereen het er wel over eens dat hij een enorm bron van inzicht biedt wanneer het gaat om een historisch kader te schetsen en om de geopolitieke mechanismen te beschrijven. Ik ben een bewonderaar van zijn heldere uiteenzettingen over wereldpolitiek en de rol die de VS daar al decennialang in speelt, maar vind tegelijkertijd zijn opstelling in sommige onderwerpen op z’n minst vreemd en zelfs tegenstrijdig te noemen. Een blik in het fenomeen dat Chomsky heet, één van de meest verguisde mensen binnen de waarheidsvinding.

Chomsky de dissident – politieke standpunten
Chomsky is van oorsprong een gelauwerd linguïst en wetenschapper, maar zijn grootste bekendheid heeft hij toch opgedaan met zijn politieke uitspraken en publicaties. Chomsky omschrijft zichzelf als een anarchist of libertair socialist, waarbij hij alle doctrines die macht willen uitoefenen afwijst. Voor Amerikaanse begrippen bevindt Chomsky zich ver aan de linkerkant en staat hij bekend als één van de grootste critici van haar regering en buitenlandpolitiek. Hij houdt wereldmachten verantwoordelijk voor het terrorisme in de wereld met daarin een hoofdrol voor de VS. Chomsky heeft een opmerkelijke definitie van terreur, waarbij hij stelt dat het zeker wel effectief is en geen middel van de zwakkeren. De reden hiervoor is dat de sterkere macht zich ook van terreur bedient maar het dan geen terreur heet omdat men ook het doctrinesysteem beheerst. Oftewel: “terrorists, is what the big army calls the small army”. De VS vindt weinig genade in de ogen van Chomksy en hij beweert dat als de Nürnberg wetgeving toegepast zou worden, iedere naoorlogse president van Amerika opgehangen zou worden. Hij hekelt de invallen en bemoeienissen in Midden-Amerika en Azië, waarbij kleine, machteloze landen van hun grondstoffen worden beroofd. Ook de houding van de VS in de Koude Oorlog ziet hij niet als een respons op de zogenaamde Sovjetdreiging, maar als een excuus om de Amerikaanse dominantie en economische kracht in de wereld te waarborgen. De VS ziet hij voornamelijk als een state-capitalist system, waarbij publieke gelden worden gebruikt voor technologische innovaties en onderzoek met name voor militaire doeleinden, en waarbij –eenmaal uitontwikkeld en volwassen- deze innovaties aan de corporate sector worden overgedragen voor verdere exploitatie.

Chomsky is een fel tegenstander van de huidige uitwassen van globalisatie en de organisaties die dit systeem faciliteren, zoals het IMF, De Wereldbank, WTO en verschillende internationale handelsorganisaties die de elite rijk maken en de democratie ondermijnen. Een ander ondermijnende aspect van de democratie ziet Chomsky in de mainstream massamedia (MSM), dat erop gericht is de agenda van de corporaties en de overheid te promoten. De mechanismen waarvan de MSM zich bedient om het nieuws te filteren zijn:
· Bezit: de meeste MSM-kanalen zijn het bezit van grote corporaties
· Financiering: de MSM-kanalen zijn hoofdzakelijk afhankelijk van advertentiegelden, waarbij dus corporate belangen gediend moeten worden wat weer ten koste gaat van de objectiviteit
· Bronnen: de bronnen waarvan de MSM grotendeels afhankelijk is, zoals overheid en corporaties, zijn bevooroordeeld wat betreft hun informatievoorziening
· Pressie: verschillende pressiegroepen roepen de media ter verantwoording als deze volgens hen over de schreef is gegaan
· Normen: de algemeen heersende normen binnen het journalisme

De MSM speelt door haar filtering een belangrijke rol in het mechanisme dat Chomsky “manufacturing consent” noemt, wat in wezen repressieve tolerantie is. De MSM geeft (beperkende) discussiegrenzen aan waarbinnen de discussie getolereerd wordt en niet de vraag wordt gesteld waarom er überhaupt een grens is.

Chomsky en 9/11 – het hete hangijzer
Wanneer het tot discussie over Chomsky komt wordt meestal ’s mans opstelling met betrekking tot de gebeurtenissen van 9/11 aangehaald. Chomsky zou een g***tekeeper zijn (ik zal het woord hier niet noemen omdat ik na mijn laatste akkefietje 24-uurs bewaking nodig heb en voortaan noodgedwongen mijn nachten doorbreng in een ouwe bunker) omdat hij zich niet schaart achter het “inside job” gedachtegoed. Voor waarheidsvinders is dit een enorme tegenvaller aangezien Chomsky voor het overige deel enorm kritisch is over de geopolitiek die de VS bedrijft en de juiste mechanismen omtrent dit event beschrijft. Meestal ontwijkt Chomsky de theorie over een inside job met de melding dat het ‘zeer onwaarschijnlijk’ is en dat hij zich liever richt op de krachten die het hebben laten gebeuren en de gevolgen die het uiteindelijk heeft gehad in de wereld. Wat betreft dat laatste volg ik hem helemaal: de specifieke gebeurtenissen van die dag vallen in het niet tegenover de zaken die er vervolgens uit zijn voortgevloeid, dus een focus op de onderliggende factoren en gevolgen is wat mij betreft het meest zinvol om de betekenis van deze historische dag te duiden. Echter, mijn probleem met zijn opstelling in deze is dat zijn anderszins messcherpe logica en deductievermogen hem in dit soort gevallen wel heel opvallend in de steek laat. Iemand die zó kritisch is op de VS, die in zijn boeken uitvoerig schrijft over de lange historie van false flag operaties waarmee de VS overal ter wereld onrust heeft gestookt, zetbazen en dictators heeft neergezet om vervolgens onder het blazoen van vrijheid & democratie binnen te vallen en de boel leeg te roven, laat hier de bal wel op een hele frappante manier vallen.

Chomsky heeft gezegd dat de energie die in de 9/11-discussie verspild wordt aan de standaard truth-discussie, energie is die men niet gebruikt voor zaken die wél zoden aan de dijk zetten: protesteren, burgeracties en verder onderzoek naar zaken die volgens hem veel belangrijker zijn. Je zou ook kunnen betogen dat hij niet besmet wil raken met een beweging die nogal subversieve en tegenstrijdige elementen in haar midden herbergt -simpelweg omdat het geen georganiseerd geheel is- of dat hij zijn gedachtegoed niet politiek wil laten kapen voor een zaak die misschien te controversieel is. Aangezien Chomsky een internationaal gerespecteerd denker is en hij wellicht gezien heeft wat er met 9/11 dissidenten is gebeurd, kan het zijn dat de man eieren voor zijn geld kiest en liever zijn stokpaardje van Amerika als imperialistische supermacht berijdt.

Maar aan deze mogelijke redenen kun je twijfelen, omdat hij mijns inziens had kunnen volstaan door te zeggen dat 9/11 een tragisch event is met veel vraagtekens maar dat de processen die geleid hebben tot deze daad duidelijk dienen te worden uitgespeld. End of argument. Maar dat doet hij maar ten dele en in een onbegrijpelijke kronkel laat hij zijn eigen eerdere uitspraken en publicaties omtrent false flags en bewezen Amerikaans overheidsterrorisme vallen als een hete aardappel om vervolgens heel onlogisch de aanname te doen dat de officiële theorie wel waar zal zijn omdat voor het tegendeel te weinig bewijs zou zijn. Hier is het lastig in mee te gaan, want als je alleen al de false flag these van Chomsky zou doortrekken dan is 9/11 de false flag bij uitstek, zeker als je ziet wat de gevolgen ervan geweest zijn. Chomsky beweert overigens wel dat de redenen om Irak en Afghanistan binnen te vallen niets met 9/11 of terrorismebestrijding te maken hadden, maar puur gebaseerd waren op invloedssfeer en olie. Vervolgens is hij ook duidelijk over Al Qaeda en de persoon Osama Bin Laden en het feit dat hij door de CIA getraind, bewapend en gefinancierd werd, of wordt, in samenwerking met de Pakistaanse geheime dienst. Zijn duidelijke uiteenzetting van deze randvoorwaarden -die door de truthers gedeeld wordt- is daarom des te verwarrender.

11 thoughts on “Het fenomeen Noam Chomsky – Deel 1

 1. Tsja, 911 blijft een opvallend “kadootje” als je de opkomst en plannen van de neocon olie-clique rond Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld kijkt. Iets wat vanaf het presidentsschap van Ford tm Bush (en je kunt draaien wat je wilt, Bush is via een “coup” aan de macht gekomen) prima gedocumenteerd is. Toch (ondertussen) denk ik dat Chomsky er niet verkeerd aan doet om het onderwerp links te laten liggen, of uit te gaan van een “toevalstreffer” voor de regerende corporate maffia in de VS. Hij wil 100% bewijs zien. So what? 911 is he-le-maal niets in vergelijking met alle andere plannen, schandalen en misdaden gepleegd in de naam van “freedom en democracy”. Dat hij geen zin heeft om zijn handen daar aan te branden…..helemaal gelijk. 911 “truth” is anno 2008 zo doorgeslagen, versplinterd, gebrandmerkt en vakkundig naar alu-hoedjes-land gestuurd dat juist zij de gatekeepers zijn geworden…

  …maar daar hebben we het al eens over gehad. Chomsky is een slimme man en ik lees hem af-en-toe graag. Of hij “controlled opposition” is? Soit….De hele gedachte achter “controlled opposition” lijkt me een gevaarlijk spelletje. En Chomsky is wat dat betreft veel minder doorzichtig “deel van het establishment” dan pak-em-beet een wel erg doorzichtig Groen-Links hier ter land…

 2. [url=http://www.scribd.com/doc/3198763/You-Are-Being-Lied-To-The-Disinformation-Guide]You are being lied to[/url], een mooie verzameling artikelen over de stroomlijning van en verdraaingen in onze dagelijkse portie propaganda.

 3. Vele Zappers doen hun bijdragen niet voor het geld, maar puur uit interesse (met uitzondering van een aantal government paid trolls). Chomsky verdient zijn brood met kritiek op de Amerikaanse way of life en er ligt een direct verband tussen zijn inkomen en de onderwerpen waar hij over praat. Aangezien iedereen die 9/11 ook maar enigszins kritisch bekijkt er niet omheen kan dat de officiële versie klinkklare onzin is, zou iemand als Chomsky er dik bovenop moeten zitten. Júist omdat er zoveel fouten zijn gemaakt en er zoveel gedocumenteerd is. Alle details over de JFK zaak kun je in een grote doos doen en dat is bij wijze van spreken nog geen 1% van het materiaal van 9/11. Hij kiest ervoor om het niet te doen. Of het nu is uit naïviteit, angst voor represailles of gewoon het geld-argument: Chomsky negeert 9/11 op een hele vreemde wijze. En daarmee is hij voor mij, ondanks alles, toch een gatek**per. Maar zoals Hoaxed al zei: we hebben allemaal onze grenzen aan de waarheid.

 4. Uh, maar Alex Jones verdient ook zijn geld aan hetgeen waar hij over praat; net zoals zovelen met hem. Kijk, dat wij zo ‘dom’ zijn om alles van eigen tijd en geld te doen, wil niet zeggen dat anderen dat ook zo moeten doen.

  Ik ben het met je eens dat dit het risico in zich draagt van een hellend vlak en je heel zorgvuldig moet zijn, maar het is geen argument om Chomsky weg te zetten als een gatekeeper.

 5. Goed stuk, verwoord aardig mijn mening over Chomsky. Ik kan begrijpen dat hij zijn reputatie niet op het spel wil zetten door zich op 1 lijn te stellen met een beweging die ook lieden bevat die geloven in noplane en spacembeams want dan is hij de speelbal van de MSM waarvan hij al duideljk heeft aangegeven dat er weinig onafhankelijke journalistiek (nog) in wordt bedreven. Hij zou dan een sitting duck worden voor alles en iedereen die hem bekritiseerd.

  Dat hij echter geen vraagtekens bij het officiele verhaal plaatst of stelt dat het hypothetisch mogelijk is gezien het verleden verbaast me en zet ook kwaad bloed. Laten we het er maar gewoon op houden dat ook wel zso zijn reden heeft.

  Dat hij in de lone gunman theorie gelooft bij JFK verbaast me dan wel zeer zwaar en geeft me eerder het gevoel dat het te gevaarlijk is om zich hierover uit te spreken dan dat hij een gatekeeper is.

  misschien is het ook wel te gevaarlijk voor hem om over 9/11 zich uit te spreken?

 6. Het doet mij ook sterk denken aan [url=http://thinkprogress.org/2008/07/31/cheney-proposal-for-iran-war/]Seymour Hersh[/url]. Allemaal super-kritisch over JFK, My Lai, de Irak-oorlog, maar ook niet in staat om de 9/11 dot te connecten.

  HERSH: There was a dozen ideas proffered about how to trigger a war. The one that interested me the most was why don’t we build — we in our shipyard — build four or five boats that look like Iranian PT boats. Put Navy seals on them with a lot of arms. And next time one of our boats goes to the Straits of Hormuz, start a shoot-up.

  Might cost some lives. And it was rejected because you can’t have Americans killing Americans. That’s the kind of — that’s the level of stuff we’re talking about. Provocation. But that was rejected.

  Wikipedia schrijft over Gatekeeping:

  In human communication, in particular, in journalism, gatekeeping is the process through which ideas and information are filtered for publication. The internal decision making process of relaying or withholding information from the media to the masses.

  Ik ben het met je eens, Antagonizer, dat er altijd grenzen zijn en dat een David Icke-fan Alex Jones misschien wel als gatekeeper ziet omdat die zich niet bezig houdt met de occulte kant van de NWO. En dat Alex Jones Chomksy als gatekeeper ziet en Chomsky de New York Times.

  Maar bij een gebeurtenis als 9/11… praten over terrorisme en geopolitiek zonder 9/11 te bestuderen en erachter te komen wat een load of crap er in de officiële theorie zit, is als een voetbalcommentator die niet ziet dat er in het elftal opeens twee verdedigers het eigen doel gaan aanvallen en een 1-2 tje geven aan het aanvallende team en de keeper dollen gedurende 5 minuten en hem er dan zelf inschieten. Het is zó tegennatuurlijk om daar niet op in te gaan. Maar goed, dit is deel 1.. misschien komt er later nog meer? ;-)

 7. prive of publiekelijk heeft men nou eenmaal verschillende standpunten! Ik denk dat hij niet gelijk in het gekke hokje gestopt wil worden en daarom houdt hij wijselijk zijn mond.

 8. Als je zoekt op Noam Chomsky als gatekeeper is het internet in drie kampen verdeeld: truthers die hem niet consistent genoeg vinden om 9/11 in zijn intellect op te nemen (wij), intellectueel politiek links in Amerika die hem adoreren en tot slot mensen die zijn standpunt over 9/11 een bevestiging vinden dat mensen die aan 9/11 twijfelen, gewoon ontzettend dom zijn.

  Een lang artikel vind je [url=http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=NoamAsset]hier[/url]. De eerlijkheid gebied te zeggen dat voor veel claims geen foutnoten of bronvermelding worden gegeven, maar dit artikel claimt dat Chomsky

  – niet gelooft in 9/11 MIHOP, maar zich LIHOP kan voorstellen (maar daar geen onderzoek naar verricht)
  – niet gelooft dat wat het Northwoods document beschrijft en 9/11 op hetzelfde neerkomen
  – niet gelooft in de macht van clubs als CFR / Bilderberg / Trilateral Commission
  – niet ingaat op de FED en de machten daarachter: Rockefeller, Morgan, and Rothschild interests
  – niet gelooft in zaken als MKUltra, Echelon of een kwaadaardige CIA
  – niet gelooft in de JFK conspiracy
  – niet gelooft in Elite Child Sex Rings

  Ik moet eerlijk zeggen dat de betrouwbaarheid van de website te wensen overlaat. Er staan ook diverse statements op waar ik het niet mee eens ben:

  It is within the “radical” Left that horror stories of diminishing oil find their home. Even within the 9-11 truth movement, authors like Mike Ruppert and Nafeez Ahmed have attempted to attach Peak Oil as the reason for government engineering of 9-11 and the wars in the Middle East. By polluting the activist movements with Peak Oil lies, the Globalists have created an army of strong advocates for $5 a gallon gasoline.

  Een website die er zo makkelijk vanuit gaat dat olie abiotisch is, kan wel van alles vertellen. Maar goed, dat is een ander verhaal..

 9. Siban | 01-08-2008 10:53
  41415 prive of publiekelijk heeft men nou eenmaal verschillende standpunten! Ik denk dat hij niet gelijk in het gekke hokje gestopt wil worden en daarom houdt hij wijselijk zijn mond.

  Dit speelt zeer zeker wel mee.
  Ik denk dat Chomksy zich niet op de glibberige baan van de 9/11 discussie wil begeven omdat hij zoveel meer solide argumenten naar voren kan halen. Wat dat betreft geef ik hem helemaal gelijk dat hij kiest voor de meest sterke argumenten om het verrotte systeem te exposen. Dit geldt volgens mij ook voor een man als Michael Moore.

  @Renatus: je vergeet de mensen die Chomsky haten en hem een vuile commi basterd vinden. Of de zionisten die hem “self-hater” noemen. Vergeet niet dat deze man al meer dan 40 jaar dissidente standpunten verspreidt. Ik denk dat je dan wel de boel leert nuanceren.

  Chomsky onderschrijft trouwens wel het hele ‘global drug ring’ verhaal, met de CIA als numero uno drug pusher.

 10. Niemand ,ie enig gevaar vormt krijgt spreekforum, op het niveau waar hij toegelaten wordt. Hij is gewikt, gewogen en veilig bevonden.
  Heb de meeste van zijn boeken gelezen, knap maar de essentiele hints om verder te spitten zitten er niet in.

Geef een reactie